افراد از بدو تولد تا سن 106 سالگی میتوانند این بیمه نامه را خریداری کنند اما برای گروههای سنی زیر هفت سال و بالای هفتاد سال محدودیت هایی از نظر سرمایه فوت در نظر گرفته شده است ضمن اینکه افراد بالای پنجاه سال میبایست از فیلتر معاینات و آزمایشهای پزشکی رایگان عبور کنند
حق بیمه یکجا ،حق بیمه سالیانه (میتوان حق بیمه سالیانه را بصورت ماهیانه ، سه ماهه و شش ماهه تقسیط کرد )
حداقل پنج سال و حداکثر تا سن 106 سالگی بیمه شده ( سن بیمه شده + مدت بیمه نامه ≤106 سال )

سکته قلبی ، سکته مغزی ،جراحی عروق کرونر قلب ،پیوند اعضای اصلی بدن (دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندام های قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان) تا سقف 50 میلیون تومان با دوره انتظار سه ماهه ، سرطان تا سقف 50 میلیون تومان با دوره انتظار شش ماهه

لازم به ذکر است پوشش بیماری های خاص تا سن 60 سالگی ارایه میشود و همچنین سرمایه بیماری های خاص یک بار در طول مدت بیمه قابل پرداخت است .

عریف نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (جزیی یا کلی ) : قطع ، تغییر شکل ویااز دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد

در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه دچار نقص عضو کلی و دائم گردد با توجه به شرایط قرارداد از مزایای زیر بهره مند میگردد:

1- حداکثر تا 250 میلیون تومان به بیمه شده پرداخت میگردد

2- در ادامه قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف میگردد (حق بیمه بر اساس سال وقوع حادثه و بدون احتساب ضریب تعدیل توسط بیمه گر پرداخت میشود )

3- یک تا سه برابر حق بیمه سالیانه قرارداد و به مدت ده سال مستمری سالیانه دریافت خواهد کرد

(در صورت از کارافتادگی جزیی دایم نسبتی از سرمایه با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه حوادث به بیمه شده پرداخت میگردد )

ماهیانه حداقل پنجاه هزار تومان
سه ماهه حداقل صدو بیست هزار تومان
شش ماهه حداقل دویستا هزار تومان
سالیانه حداقل سیصد هزار تومان
یکجا حداقل یک میلیون تومان

دو گروه از افراد بصورت کاملا رایگان میبایست آزمایشات پزشکی معینی را انجام دهند

1- افراد بالای پنجاه سال

تبصره : افراد بالای 50 سال اگر پوشش امراض خاص و سرطان نداشته باشند و در طول 5 سال اول بیمه نامه سرمایه فوت آنها از 20 میلیون تومان بیشتر نباشد منوط به تایید پرسشنامه توسط پزشک معتمد بیمه گر میتوانند بدون انجام آزمایشهای پزشکی بیمه شوند

2- افرادی که سرمایه فوت عادی بیمه نامه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان باشد

توضیح : بیمه گذار مبلغ 1/610/000 ریال بابت هزینه معاینات پزشکی پرداخت میکند لیکن درصورت صدور بیمه نامه مبلغ پرداخت شده از اقساط بیمه نامه کسر خواهد شد و در صورت عدم موافقت پزشک معتمد بیمه با صدور بیمه نامه مبلغ فوق به بیمه گذار مسترد میگردد

شرکت های بیمه مکلف هستند حق بیمه بیمه نامه های عمر را در حساب های جداگانه و مشخصی نگهداری و با سرمایه گذاری آنها 85% سود حاصل شده مازاد بر سود تضمینی را به نسبت ذخیره ریاضی بین بیمه شدگان تقسیم کنند که به این سود مازاد بر سود تضمینی سود مشارکت در منافع می گویند  . در سال 1393 سود مشارکت 24/9 % و در سال 1394 سود مشارکت 24% و در سال 1395 سود مشارکت 21% بوده است
خیر ، مطابق بند 8 از بخش ب فصل سوم قانون مالیات ارزش افزوده خدمات بیمه های زندگی از تاریخ 1400/10/12 معاف از مالیات ارزش افزوده هستند . اما پوشش های تکمیلی حوادث که همراه بیمه های زندگی ارائه می گردد همچنان مشمول مالیات خواهند بود .

ماده 136 قانون مالیات های مستقیم : وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود از پرداخت مالیات معاف است

ماده 137 قانون مالیات های مستقیم : هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم ، معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی
بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهدشد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می‌باشد .

در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در سررسید های مشخص شده حق بیمه خطر فوت و هزینه های مرتبط از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تامین میشود و پوشش خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و پس از پایان ذخیره ریاضی بیمه نامه معلق میگردد .

بدیهی است پس از تعلیق بیمه گر هیچ تعهدی نسبت به خطرات و تعهدات بیمه نامه ندارد

تبصره : در صورت تعلیق بیمه نامه ، بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه های معوق در مدت 60 روز پس از تعلیق نسبت به رفع تعلیق از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه های معوق اقدام نماید .

برقراری مجدد بیمه نامه و رفع تعلیق آن پس از سپری شدن مهلت 60 روز فقط با موافقت بیمه گر با ادامه بیمه نامه میسر خواهد بود

درصورت فوت بیمه شده به علت زلزله سرمایه فوت عادی بیمه عمر به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت میشود اما سرمایه فوت ناشی از حادثه قابل پرداخت نیست .
افرادی که سن آن ها کمتر از 18 سال تمام باشد چون اهلیت قانونی برای عقد قرارداد ندارند به تنهایی نمی توانند اقدام به خرید بیمه عمر کنند . بلکه صرفا پدر یا جد پدری یا قیم قانونی آن ها با ارائه قیم نامه می توانند به عنوان بیمه گذار پیشنهاد بیمه را تکمیل و امضا نمایند .
صدور بیمه نامه های عمر انفرادی برای آن دسته از اتباع خارجی و اعضای خانواده تحت تکفل آنها شامل همسر و فرزندان که دارای مجوز اقامت و اشتغال در داخل کشور از مراجع قانونی ذیصلاح باشند و تا زمانی که اقامت آنها در کشور ادامه داشته باشد بلامانع است .

یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با شناسایی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص مدنظر است آن است که سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده که پس از فوت بیمه شده به ذینفع تعلق میگیرد ازنظر ماهیت حقوقی در چه وضعی است؟ آیا به عنوان ماترک بیمه گذار میباشد و یا صرفاً تعهدی است که مستقلاً به نفع شخص ثالث ایجاد شده و از دارایی بیمه گر پرداخت میشود؟
تشخیص این موضوع دارای اهمیت بسزایی است چرا که مالی را که عنوان «ماترک» بر آن باشد بایستی تابع قواعد و اصول خاصی دانست. به دیگر سخن، مالی که عنوان ماترک یا ترکه به آن اطلاق میگردد متعلق حق بستانکاران متوفی قرار میگیرد و طبق قواعد ارث تقسیم میشود همچنین مالکیت ورثه نسبت به آن متوقف بر اداء حقوق و دیون تعلق یافته بر ترکه است (ماده ۸۶۸ قانون مدنی : مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته) در حالی که مالی اگر عنوان ترکه بر آن نباشد از بند این قیود و الزامات آزاد است. حال با توجه به اهمیت موضوع باید دید که آیا سرمایه بیمه عمر و حوادث منجر به فوت که میبایستی پس از فوت به ذینفع پرداخت شود واجد عنوان ترکه است یا خیر؟
برخی حقوقدانان به صراحت سرمایه بیمه عمر یا حوادث منجر به فوت را جزء ترکه میت به حساب نیاورده اند. برخی نیز چنین عقیده دارند آنچه به وراث میرسد به عنوان ترکه متوفی نیست حقی است که به مناسبت مرگ مورث به سود آنان ایجاد می شود.» و در جای دیگر اشاره شده است …. وجه بیمه را ورثه به میراث نمیبرند حقی است که در نتیجه قرارداد به طور مستقیم عاید آنان میشود… یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است: مبلغ بیمه مذکور جزء تر که نیست زیرا ترکه باید اموالی باشد که از طرف خود میت در فرض حیات، قابل استیفاء و دخل و تصرف باشد و حال آنکه مبلغ بیمه مذکور چنین نیست این استدلال صحیح است زیرا چگونه میتوان سرمایه بیمه ای را جزء اموال و در نتیجه ترکه شخصی محسوب داشت که بیمه گذار حق دخل و تصرف در آن ندارد و اساساً جز برخی حقوق تشریفاتی هیچ حقی بر بیمه نامه، در صورتی که خود به عنوان ذینفع معین نشده ندارد.» «بنابراین آنچه مسلم است مـالـی کـه بـه ذینفع تملیک ، میشود جزء دارایی بیمه گذار یا بیمه شده نیست بلکه بیمه گر این وجه را از دارایی خود می پردازد و از این رو بیمه گذار یا بیمه شده به هیچ وجه تسلط و مالکیتی نسبت به سرمایه بیمه عمر ندارد تا بتوان آن را جزء ماترک محسوب داشت. با استدلال فوق چنان که گذشته سرمایه یا مبلغ بیمه شده جزء ماترک بیمه گذار یـا بیمه شده به حساب نمی آید ولی با توجه به نگارش ماده ۲۴ قانون بیمه، ممکن است این شبهه ایجاد گردد که شاید سرمایه بیمه عمر جزء ماترک بیمه گذار بوده و پس از فوت وی به عنوان میراث به وارثین وی تعلق میگیرد ولی به نظر می رسد که بیان عبارت … به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود … صرفاً به این منظور است که سرمایه یا مبلغ بیمه شده به سرنوشت مال بدون مالک و مباح دچار نشود و اماره ای است که قانونگذار به منظور مشخص نمودن منتفع از قرارداد در مواردی که بیمه گذار به صراحت ذینفع را مشخص ننموده، ارائه کرده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه های شماره ۷/۸۳۱۹ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۶ و نظریه شماره ۷/۹۲۶۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۹ و نظریه شماره ۷/۶۹۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۹، بر نکته اذعان دارد که سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت جزء ماترک محسوب نمی شود. برای نمونه عین نظریه را می آوریم “سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت جزء ماترک نیست و از شمول مقررات ارث خارج است لذا اگر در قرارداد بیمه شده مشخصات استفاده کنندگان از سرمایه یا غرامت را تصریح نکرده باشد پس از فوت وی وجهی که بابت بیمه عمر یا غرامت فوت پرداخت میشود بین ورثه او به نسبت مساوی باید تقسیم شود و اگر ترتیب خاصی برای دریافت غرامت در قرارداد بیمه عمر مقرر شده باشد یعنی اسم شخص یا اشخاصی معین را قـیـد کرده باشد طبق قرارداد عمل میشود و غرامت ناشی از فوت فقط به شخصی که در آن مورد قرارداد بیمه اسم برده شده تعلق میگیرد”

 در اینکه «بیمه» لغتی فارسی و مشتق از «بیم» به معنای خوف و خطر است، یا اینکه لغتی هندی و مشتق از «بیما» به معنای ضمانت میباشد، اختلاف نظر وجود دارد. علّامه دهخدا معتقد است که از واژة هندی «بیما»، اشتقاق یافته است.
فرهنگ معین، نیز بیمه را کلمه هندی «بیما(»به معنای ضمانت)، میداند. مشیری، نیز در کتاب فرهنگ زبان فارسی، ریشه اشتقاق بیمه را از زبان اردو دانسته است .در مقابل، برخی بیمه را لغتی فارسی دانسته، و ریشه اشتقاق آن را چنین بیان نموده اند: «بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر میرسد از واژه «بیم» مشتق شده است».
اگر بیمه از «بیم(»خوف و خطر) اشتقاق یافته باشد، از آنجا که بیمه یک نوع فعالیت است که موجب اطمینان میشود و خوف و خطر را رفع میکند، از معنای ریشه اصلی خود که خوف و خطر باشد، به معنای مقابل آن یعنی آرامش یافتن و رفع و دفع خطر، انتقال یافته است.
اشتقاق واژه «بیمه» از «بیم»، بعید به نظر میرسد. در کتاب ایرانشهر، اشتقاق بیمه از «بیم»، به عنوان احتمال و تبادر به ذهن نویسنده، مطرح شده است؛ بخلاف لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین که صریحا بیمه را مشتق از «بیما» به معنای ضمانت دانستند. به نظر میرسد هر دو معنای لغوی (مصونیت و حفاظت در برابر خطر) و اصطلاحی(ضمانت مخصوصی از جان و مال) بیمه، تناسب بیشتری با ریشه هندی خود(«بیما» که به معنای ضمانت است) دارد، به ویژه که بر اساس شواهدِ دوران پیدایش این واژه در سرزمین ایران، ظاهرا واژه مزبور، به واسطه تاجرانی که از هند کالا خریداری میکردند، وارد استعمالات و محاورات عرفی شده است؛ مثلا در استفتائی از مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب «سؤال و جواب» آمده است: «افرادی هستند که به هند می روند و اجناسی را می خرند و افرادی (دیگری) در آنجا، سلامت کالای ایشان را تا وطنشان در مقابل اجرتی مشخص، ضمانت میکنند … آیا این عمل جایز است؟ … این عمل در اصطلاح آنها بیمه نامیده میشود» .استعمال واژه بیمه از سوی تاجرانی که به هند میرفتند، مؤید آن است که این واژه از لغات هندی و مشتق از «بیما» میباشد در عین حال برخی از فرهنگ نامه ها به ریشه اشتقاق آن اشاره ای نکرده اند. ناظم الاطباء بدون اشاره به ریشه اشتقاق، لغت بیمه را چنین معنا نموده است: بیمه به معنای «اطمینان در مقابل مخاطرهای است که محتمل الوقوع باشد» .داعی الاسلام مینویسد: «بیمه ضمانت مخصوصی است از جان و مال که در تمدن جدید رواج یافته، به این طور که برای شخص یا مال، ماهانه مبلغی به شرکت بیمه میدهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا مال، شرکت مبلغ معینی میدهد».