بیمه شخص ثالث بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه شخص ثالث بیمه ایران

بیمه شخص ثالث بیمه ایران راه حلی مطمئن برای جبران خسارت های مالی و جانی ناشی از وسیله نقلیه ، با گستردگی خدمات پس از فروش به وسعت ایران ، نقد و اقساط ، پرداخت خسارت سیار ، تسویه خسارت های جانی در کوتاه ترین زمان

بیمه بدنه خودرو ماشین بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه بدنه خودرو بیمه ایران

بیمه بدنه خسارت های ناشی از حادثه ، آتش سوزی و سرقت اتومبیل را جبران میکند . بیمه بدنه بیمه ایران با پوشش های متنوع ،انجام کارشناسی در محل ، نقد و اقساط ، ارائه مشاوره برای خرید بیمه و دریافت خسارت ، گستردگی مراکز پرداخت خسارت

بیمه زندگی عمر سرمایه گذاری بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران بهترین برترین شبانه روزی فوری سریع ارزانترین

بیمه عمر مان بیمه ایران

بیمه عمر و زندگی بیمه ایران تضمین کننده سرمایه شما در آینده می باشد. با پرداخت هزینه ناچیز به صورت ماهیانه یا سالیانه در چند سال بازنشستگی دائمی دریافت نمایید.

بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه درمان تکمیلی بیمه ایران

بیمه تکمیلی بیمه ایران هزینه های تشخیص و درمان ناشی از بیماری و حادثه را جبران میکند. بیمه زایمان ، بیمه دندانپزشکی، پذیرش آنلاین در مراکز درمانی ، گستردگی مراکز درمانی طرف قرارداد ، ثبت نام آنلاین ، ارسال آنلاین مدارک ،پیگیری آنلاین خسارت ، متفاوت در ارائه خدمات بیمه تکمیلی

بیمه باربری حمل و نقل بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه باربری بیمه ایران

بیمه باربری خسارت های وارده به محموله بیمه شده را در حین عملیات حمل جبران میکند . بیمه باربری وارداتی ، بیمه باربری صادراتی ، بیمه باربری داخلی ، بیمه باربری ترانزیت ، کارشناسی وصدورفنی انواع بیمه باربری ، پیگیری حقوقی خسارت تامرحله صدور چک ، نرخ و شرایط مناسب

بیمه آتش سوزی بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

بیمه آتش سوزی خسارت های ناشی از آتش ، صاعقه و انفجار را جبران میکند . بیمه زلزله ، بیمه سیل ، بیمه سرقت و پوشش های دیگری را میتوان به بیمه آتش سوزی افزود . بیمه آتش سوزی منازل مسکونی ،کارخانه ها ، بیمه آتش سوزی فروشگاه ها وانبارها از مرحله کارشناسی تا دریافت خسارت

بیمه مسئولیت بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه مسئولیت بیمه ایران دارای انواع مختلفی می باشد:
بیمه مسئولیت عمومی بیمه ایران
بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه ایران
بیمه مسئولیت قراردادی بیمه ایران
بیمه مسئولیت فنی مدیران بیمه ایران
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مهندسی بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران

بیمه مهندسی بیمه ایران

تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

بیمه حوادث بیمه ایران خرید اینترنتی آنلاین مرکز صدور بیمه ایران بهترین برترین شبانه روزی فوری سریع ارزانترین

بیمه حوادث بیمه ایران

این بیمه نامه هر نوع حادثه ای که منجر به فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و یا جزئی از کار افتادگی موقت و صدمات جسمی گردد را تحت پوشش قرار می دهد.
پوشش بیمه نامه حوادث خطرات ناشی از حوادث در طول 24 ساهت شبانه روز در هر مکان در طول مدت بیمه شامل می شود بیمه حوادث تمامی خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، مسافرت و … را تحت پوشش قرار می دهد.