دو فروند هواپیمای ATR72-600 تحویل داده شده به ایران تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند

دو فروند هواپیمای ATR72-600 تحویل داده شده به ایران تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند:

فرانسه اعلام کرد دو فروند هواپیمای ATR72-600 خریداری شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز از پاریس رهسپار تهران شدند .
این هواپیماهای فوق مدرن تحت پوشش بیمه ایران هستند .