تا به حال به اخذ وام با کارمزد 4درصد فکر کرده اید؟ دریافت وام با کارمزد 4 درصد !

تا به حال به اخذ وام با کارمزد 4درصد فکر کرده اید؟ دریافت وام با کارمزد 4 درصد!

با داشتن بیمه عمر و پس انداز میتونید وام با کارمزد 4 درصد بگیرید.
پس از پایان دومین سال مکرر میتونید 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامتون رو وام بگیرید.
باز پرداخت این وام از2 تا 5ساله.
این وام به ضامن و وثیقه نیازی نداره.
روند اخذ وام بسیار راحت و کوتاهه.
بامراجعه به شعبه بیمه ایران ظرف یک یا حداکثر سه روز کاری این وام تو حسابتونه.