Back to Top

پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

نمایش # 
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | آیا برای کودکان زیر یک سال می توان پوشش های تکمیلی را خریداری نمود؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | در چه صورتی هزینه انجام آزمایشات پزشکی به بیمه گذار برگشت داده میشود؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | درصورت دریافت وام از محل اندوخته، سود آن چند درصد محاسبه خواهد شد؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | درصورت ارتکاب اشتباه در ثبت مشخصات استفاده کنندگان، به چه صورت می توان آنها را اصلاح نمود؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | اتباع بیگانه برای خرید بیمه زندگی مان به چه مدارکی نیاز دارند؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | درصورتی که فرد بیمه شده در کشور دیگری دچار حادثه گردد، تعهدات مربوط به بیمه زندگی مان درخصوص وی قابل اجرا می باشد یا خیر؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | تغییرات و اصلاحاتی در مفاد بیمه نامه صادرشده که دارای بار مالی می باشند به چه صورت قابل انجام است؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | برای ویرایش فرم پیشنهادی که معاینه پزشکی دارد از چه طریقی باید اقدام شود؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | از سرمایه پوشش های تکمیلی ازقبیل امراض خاص، سرطان و … چندبار میتوان در طی قرارداد استفاده کرد؟
بیمه مان ایران | بیمه عمر بیمه ایران | آیا امکان تبدیل بیمه زندگی جامع به بیمه زندگی مان وجود دارد؟

صفحه1 از5