شرکت بیمه ایران بیمه گر زائران اربعین در سال 1396 شد 

به گزارش وب سایت بیمه ایران شرکت حمایتگر: شرکت بیمه ایران بیمه گر زائران اربعین در سال ۹۶ شد هر نفر مبلغ ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان حق بیمه پرداخت میکند و در قبال آن تا ۲ میلیون تومان برای درمان سرپایی و ۲۰۰ میلیون تومان غرامت فوت بیمه میشود .

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news

منبع : وب سایت بیمه ایران - شرکت حمایتگر: http://insuranceiran.co