حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه های درمان زائران اربعین

معاون فنی بیمه ایران با اشاره به حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه های درمان از تاریخ 3 مهر 96 و به تبع آن حذف مالیات این بخش در محاسبه حق بیمه تمام شده زائران اربعین گفت به رغم افزایش هزینه در بخش درمان و افزایش تعهدات و سایر هزینه های جنبی، حق بیم دریافتی از زائران کاهش یافته است .

 وی اضافه کرد : این حق بیمه به صورت حمایتی تنظیم شده و بیمه ایران به رغم اینکه بنگاهی اقتصادی است، لیکن با توجه به ابعاد معنوی حرکت عظیم راهپیمایی اربعین حسینی و در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود ، قرارداد بیمه زایران اربعین را بدون نگاه سودآوری منعقد کرده است.


 بگفته آقای حیدری چنانچه پس از کسر هزینه های مربوط شامل اجرای قرارداد خسارتهای پرداختی و هزینه های عملیات اجرایی، بخشی ازسود احتمالی از این قرارداد حاصل شود، از حق بیمه سال آینده کسر خواهد شد.  

 معاون فنی بیمه ایران همچنین درباره شیوه انتخاب کارگزار مربوط به این قرارداد گفت با توجه به تجارب عوامل اجرایی، کارگزار ذیربط برای اجرای با کیفیت و مناسب خدمات از سوی سازمان حج و زیارت به بیمه ایران معرفی شد و شرکت بیمه در تعیین کارگزار نقشی نداشته ولی آنچه مورد تاکید است ارائه خدمات مورد نیاز بیمه گزاران هماهنگی لازم با مراجع درمانی و سایر موارد در مرزهای دو کشور همچنین شهرهای مذهبی کربلا ، کاظمین سامرا و نجف جزو وظایف این کارگزاری قرار داده شده است.