Back to Top

پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

سوالات متداول بیمه آتش سوزی / بیمه آتش سوزی fire insurance

سوالات متداول بیمه آتش سوزی

1-    آیا در صورت وقوع آتش سوزی خسارت وارده به نرم افزارها و اطلاعات موجود در کامپیوترها جبران میشود ؟

خیر مگر اینکه در این خصوص توافق خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار صورت گرفته باشد

ماده 30 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی :  مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قيمتي به هر شكل , جواهرات و مرواريد, سنگهاي قيمتي سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه , جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد.

2-    آیا میتوانم فقط بیمه زلزله انجام بدهم بدون اینکه بیمه آتشسوزی داشته باشم ؟

خیر خطر زلزله جزو خطرات فرعی بیمه نامه آتش سوزی محسوب میگردد و به تنهایی ارایه نمی گردد و بیمه گذار باید بیمه آتش سوزی را خریداری کند تا بتواند خطر زلزله را به عنوان خطر فرعی خریداری کند

 3- سرمایه بیمه نامه یک آپارتمان 100 متری  به ارزش متری 5/000/000 تومان و کلا پانصد میلیون تومان چگونه محاسبه میشود ؟

از آنجاییکه ارزش آپارتمان با در نظر گرفتن ارزش زمین متری پنج میلیون تومان معامله میشود و در صورت وقوع آتش سوزی یا زلزله زمین از بین نمی رود لذا در بیمه نامه های آتش سوزی مبنای محاسبه بهای تمام شده ساخت ساختمان در نظر گرفته میشود که با توجه به کیفیت ساخت بین یک الی دو میلیون تومان متغییر خواهد بود و البته ارزش اثاثه و لوازم داخل منزل هم بصورت جداگانه در نظر گرفته میشود

قانون بیمه آتش سوزی, قوانین بیمه آتش سوزی, قانون بیمه آتش سوزی چیست, شرایط بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی, سوالات متداول بیمه آتش سوزی 

قوانین بیمه آتش سوزی - شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار

 قانون بیمه آتش سوزی, قوانین بیمه آتش سوزی, قانون بیمه آتش سوزی چیست, شرایط بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی, سوالات متداول بیمه آتش سوزی

قوانین بیمه آتش سوزی - شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار Fire Insurance Law

قانون بیمه آتش سوزی, قوانین بیمه آتش سوزی, قانون بیمه آتش سوزی چیست, شرایط بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی, سوالات متداول بیمه آتش سوزی 

فصل اول : کلیات

ماده 1- اساس قرارداد
این بیمه ننامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه ننامه می باشد) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه ننامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.
ماده 2- بیمه گر
بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه ننامه به عهده می گیرد.
ماده 3- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه ننامه است که که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.
ماده 4- ذینفع
ذینفع هر شخصی حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه ننامه اعم از بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
ماده 5- مورد بیمه
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه ننامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد. اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنین اثاثه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می برند، مشروط بر  اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه منظور شده و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود.
ماده 6- مدت بیمه
مدت بیمه از ساعت 24 روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه ننامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 24 روز تاریخ انقضای بیمه ننامه خاتمه می یابد مگر آن که خلاف آن در بیمه ننامه تصریح شده باشد.
ماده 7- اعتبار بیمه ننامه
اعتبار بیمه ننامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود. مگر آنکه تاریخ شروع مؤخری کتباً مورد توافق قرار گیرد. ولی در هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه ننامه می باشد.
ماده 8- اصل غرامت
جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارد به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.
قانون بیمه آتش سوزی, قوانین بیمه آتش سوزی, قانون بیمه آتش سوزی چیست, شرایط بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی, سوالات متداول بیمه آتش سوزی

ادامه مطلب...