بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی fire online shopping bou internet

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی 

 

دانلود فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

ردیف شرح مورد بيمه - جدول سرمايه، تعهدات و حق بيمه

حامي يک

مبلغ مورد بيمه (ريال)

1 ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتشسوزي، انفجار،
صاعقه، سيل، طوفان، زلزله، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف،
سنگيني برف جمعاً به مبلغ:
500.000.000 
2 اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت جمعاً به مبلغ: 50.000.000 
3 مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتشسوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در
محل مورد بيمه حداكثر تا مبلغ:
20.000.000
4 حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش-
سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ:
50.000.000
5 حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتشسوزي، انفجار،
صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ:
5.000.000
6 حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمهگذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتي
كه محل مورد بيمه به علت وقوع آتشسوزي، انفجار، سيل و زلزله قابل سكونت نباشد تا مبلغ:
10.000.000
7 دستگاهها و لوازم برقي منزل مسكوني در قبال خطر نوسانات برق به مبلغ:  30.000.000
9  خسارتهاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمهگذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در
پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل به مبلغ:
100.000.000
   جمع حق بيمه (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري) 545.000
  تعهدات فوق الذكر حداكثر تا 30 برابر قابل افزايش مي باشد 

 

بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی ایران سفارش آنلاین, بیمه آتش سوزی Fire insurance, محاسبه بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزیinsurance, مزایای بیمه آتش سوزی, بهترین بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, بیمه آتش سوزی چیست و انواع آن

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی

خرید اینترنتی بیمه زلزله

سفارش آنلاین بیمه زلزله

تمدید آنلاین بیمه زلزله

تمدید اینترنتی بیمه زلزله

خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

تمدید آنلاین بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

تمدید اینترنتی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه