بیمه آتش سوزی Fire Insurance

بیمه آتش سوزی Fire Insurance
بیمه آتش سوزی بیمه ای است که در راستای جبران خسارتهای مالی طراحی شده است. خسارت و زیانهایی که در اثر آتش سوزی - صتئقه انفجار رخ دهد و به امول داراییهای بیمه گذاران خسارت وارد شود را بیمه آتش سوزی بیمه ایران جبران می نماید.

بیمه آتش سوزی Fire Insurance

در بیمه آتش سوزی فقط خسارتهای مالی قابل جبران است و در صورتیکه در این بیمه به اشخاص آسیب برسد جبران خسارت وارد به اشخاص را این بیمه پوشش نمی دهد.

بیمه های آتش سوزی به 3 دسته کلی تقسیم می شوند:
1-صنعتی
2-غیر صنعتی
3-مسکونی

بیمه آتش سوزی Fire Insurance

علاوه بر آتش سوزی ، صائقه و انفجار بیمه گذار می تواند پوششهای دیگری را در قالب بیمه آتش سوزی خریداری نماید.

پوششهای اضافه ی بیمه آتش سوزی عبارتند از:
 1  -  زلزله و آتش نشان
2   - سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها
3  -  طوفان و گردباد و تند باد
4  -  ترکیدگی لوله آب
5  -  ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
6  -  سقوط هواپیما هلی کوپتر درمناطق نزدیک فرودگاه ( شعاع 5 کیلومتری )
7  -  سقوط هواپیما هلی کوپتر درمناطق دوراز فرودگاه ( خارج از شعاع 5 کیلومتری )
8  -  هزینه پاکسازی
9  -  برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه
10  -  شکست شیشه
11  -  انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
12  -  سقوط بهمن
13  -  رانش،ریزش و فروکش
14  -  خسارت ناشی از نشت گاز در سردخانه
15  -  سقوط قطعات منفصله از خودرو
16  -  خودسوزی انبار تفاله خشک چغندر کارخانجات قند
17  -  آشوب،بلوا، اعتصاب ، قیام ، اغتشاش
18  -  ریزش مواد مذاب
19  -  هزینه طراحی مجدد بر روی دستگاهها
20  -  دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی
21  -  سرقت
22  -  پوشش جایگزینی
23  -  خسارات ناشی از سنگینی برف
24  -  مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی ، انفجار در قبال همسایگان
25  -  مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی ، انفجار و ترکیدی لوله های آبو فاضلاب در قبال همسایگان
26  -  شکست ماشین آلات

 بیمه آتش سوزی قسطی

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

تعریف بیمه آتش سوزی

فرمول محاسبه حق بیمه آتش سوزی

قیمت بیمه آتش سوزی منزل

نرخ بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

استعلام نرخ بیمه آتش سوزی

استعلام نرخ بیمه آتش سوزی بیمه ایران

نرخ بیمه آتش سوزی منازل