بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو
به طور کلی بیمه های اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی می باشد.
بیمه بدنه خودرو نگرانی های دارندگان وسایل نقلیه در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های خسارت می شود را کاهش می دهد و یا از بین می برد.
در بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه گذار در برابر پرداخت حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود که خسارت آن به عهده ی شخص بیمه گذار است وسیله نقلیه را بیمه میکند و از محل بیمه بدنه این خسارت ها قابل جبران است.
اتومبیل هایی که تحت پوشش بیمه بدنه قرار می گیرند در ابتدا باید شرایط پوشش بیمه بدنه را دارا باشند که مهمترین آنها سالم بودن وسلیه نقلیه در هنگام صدور بیمه است.
بیمه بدنه خودرو شامل پوشش هایی از قبیل آتش سوزی ، سرقت کلی ، تصادف و خساراتی که در مراحل نجات و یا انتقال وسلیه نقلیه به آن وارد شود و بیمه تحت پوشش می باشد.

بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو به غیر از خطرات اصلی دارای پوششهای تکمیلی هم می باشد که این پوشش ها عبارتند از:
1: شکست شیشه به تنهایی و عللی غیر از خطرات اصلی
2: پاشیده شدن رنگ ، اسید و موارد شیمیایی
3: بلایای طبیعی
4 : سرقت در جای کلیه قطعات خودرو
5: کشیدن صیخ و اشیاء مشابه بر روی بدنه خودرو
6: غرامت عدم استفاده از وسیله ی نقلیه در مدت تعمیرات
7: افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 50 درصد
8: پوشش بیمه بدنه خارج از کشور

بیمه بدنه خودرو اقساط

سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه ایران

بیمه بدنه خودرو صفر

بهترین بیمه بدنه خودرو

قیمت بیمه بدنه

محاسبه بیمه بدنه

محاسبه بیمه بدنه ایران

تخفیف بیمه بدنه

بیمه بدنه چیست

استعلام بیمه بدنه ایران