پوششهای اصلی بیمه بدنه کدامند ؟ بیمه بدنه بیمه ایران خرید اینترنتی سفارش آنلاین محاسبه جدول car online internet insurance iran

پوششهای اصلی بیمه بدنه کدامند ؟ بیمه بدنه بیمه ایران, خرید اینترنتی بیمه بدنه ایران, سفارش آنلاین بیمه بدنه ایران, محاسبه آنلاین بیمه بدنه ایران, جدول بیمه بدنه ایران, نرخ بیمه بدنه ایران, قیمت بیمه بدنه ایران, محاسبه حق بیمه بیمه بدنه ایران, سوالات متداول بیمه بدنه ایران 

1- حادثه : خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
2- آتش سوزی : خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
3- سرقت : در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
خسارت هایی كه در جريان نجات و يا انتقال خودرو  خسارت ديده به آن وارد شود.

پوششهای اصلی بیمه بدنه کدامند ؟ بیمه بدنه بیمه ایران, خرید اینترنتی بیمه بدنه ایران, سفارش آنلاین بیمه بدنه ایران, محاسبه آنلاین بیمه بدنه ایران, جدول بیمه بدنه ایران, نرخ بیمه بدنه ایران, قیمت بیمه بدنه ایران, محاسبه حق بیمه بیمه بدنه ایران, سوالات متداول بیمه بدنه ایران