بله تغییر محل مورد بیمه در بیمه آتش سوزی با صدور الحاقیه امکان پذیر است بدیهی است محل جدید به عنوان یک ریسک جدید باید توسط کارشناس بیمه گر بازدید و در صورت تایید با صدور الحاقی این انتقال انجام میشود.

خیر خطر زلزله جزو خطرات تکمیلی بیمه نامه آتش سوزی محسوب میگردد و در حال حاضر به تنهایی ارائه نمی گردد و بیمه گذار باید بیمه آتش سوزی را خریداری کند تا بتواند خطر زلزله را به عنوان خطر تکمیلی خریداری کند.

خیر مگر اینکه در این خصوص توافق خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار صورت گرفته باشد
ماده 30 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی : مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قيمتی به هر شكل , جواهرات و مرواريد, سنگهاي قيمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنين هزينه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگانی تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد.

چنانچه خسارت های وارده به کالاها ناشی از آتش سوزی باشد بنا بر اصل علت نزدیک شرکت بیمه علاوه بر خسارت های وارده به کالاها میبایست خسارت های ناشی از دود آتش سوزی را نیز پرداخت نماید .

بله خسارت هایی که با هدف جلوگیری از توسعه خسارت به بیمه گذار وارد شود جزو تعهدات بیمه آتش سوزی است ، همچنین هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری اجناس و کالاها که با هدف نجات آنها انجام شود جزو تعهدات بیمه محسوب میشود.

بله ، کلیه وسایل نقلیه متعلق و یا در امانت و یا در اختیار بیمه گذار و یا کارکنان وی در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی و همچنین وسایل نقلیه متعلق به ساکنین و یا مهمان ها در واحد های مسکونی را می توان علاوه بر ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و موجودی بیمه کرد . برای بیمه کردن وسایل نقلیه بیمه گذار می بایست تعداد و ارزش هر یک از وسایل نقلیه موجود در محل مورد بیمه را به طور دقیق و یا ارزش میانگین در فرم پیشنهاد به بیمه گر اعلام نماید .
شرکت های بیمه با درج سه شرط در شرایط خصوصی بیمه نامه وسایل نقلیه را بیمه میکنند .
این سه شرط عبارتند از :
1-وسیله نقلیه در محل مورد بیمه بوده باشد
2-وسیله نقلیه بیمه نامه معتبر دیگری نداشته باشد
3-خسارت وارد در اثر یکی از خطرات مورد تعهد بیمه نامه بوده و از خود وسیله نقلیه ناشی نشده باشد .

طبق ماده 5 قانون بیمه بيمه‌گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکی از عناوين قانونی نمايندگی صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.اصیل یعنی مالک و صاحب مال ، نماینده قانونی بیمه گذار یعنی وکیل ، ولی قهری یا قیم همچنین طبق ماده 7 قانون بیمه طلبکار ميتواند مالی را که درنزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.بنابراین افراد زیر می توانند به عنوان بیمه گذار نسبت به خرید بیمه آتش سوزی اقدام کنند.
الف : مالک و صاحب اموال و دارایی ها
ب : نماینده قانونی مالک مانند وکیل ، ولی قهری ، قیم
ج : ذینفع : شخصی که مالک اموال و دارایی ها نیست اما از سالم ماندن آن منتفع و از بین رفتن آن متضرر میگردد مانند طلبکار یا راهن که مال در وثیقه ایشان است .
د: مسئول حفظ اموال و دارایی ها : ممکن است اموال و دارایی ها به شکلی طبق عقودی مانند ودیعه یا عقد عاریه یا عقد اجاره نزد شخصی باشد بنابراین شخص اخیر مانند انباردار ، مستاجر می تواند آن مال را به نفع مالک بیمه کند .